Als je eten bereidt
gebruik je ook je
hersenen.

home

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschap, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De MR vergadert eenmaal per maand en denkt mee over alles dat de school aangaat. Elke twee maanden is de schoolleidingerbij aanwezig.

Voor een vergadering van de MR is iedereen van harte welkom. Anmelden en het indienen van agendapunten kan via email of rechtstreeks bij de voorzitter. De MR bestaat uit:

Janne Kluft, Marije de Vink en Wilfra Marseille (personeelsgeleding)
Christiaan van den Berg, Maarten Claassen, Martine Korthorst (oudergeleding)

De MR is te bereiken via medezeggenschap@vskennemerland.nl

 

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Vrije School Kleverpark
Wouwermanstraat 49a, 2023 XD Haarlem
Tel. 023 2023235 (ook ziekmeldingen)
info@vskleverpark.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrije School Kleverpark
Wouwermanstraat 49a, 2023 XD Haarlem
Tel. 023 2023235 (ook ziekmeldingen)
info@vskleverpark.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN