Als je eten bereidt
gebruik je ook je
hersenen.

home

De schoolleiding

Maarten Roest Crollius is directeur van Vrije School Kleverpark en Lia Visser is adjunct-directeur. Samen geven ze leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Hiertoe zijn zij gemandateerd door het bestuur. De directie is het aanspreekpunt in de school voor ouders en leerkrachten betreffende dagelijkse zorgen en organisatie. Ook als u niet weet bij wie u moet zijn, kunt u zich tot hen wenden. Verder zorgen zij ervoor dat de communicatie binnen de school en haar diverse geledingen goed verloopt.

Bij afwezigheid of ziekte van de directeur worden de taken waargenomen door de plaatsvervanger.

 

De schoolleiding

 

De schoolleiding

 

De schoolleiding
De schoolleiding
Vrije School Kleverpark
Wouwermanstraat 49a, 2023 XD Haarlem
Tel. 023 2023235 (ook ziekmeldingen)
info@vskleverpark.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrije School Kleverpark
Wouwermanstraat 49a, 2023 XD Haarlem
Tel. 023 2023235 (ook ziekmeldingen)
info@vskleverpark.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN