Als je eten bereidt
gebruik je ook je
hersenen.

home

Samenwerkingsverband

Onze school maakt met 18 andere schoolbesturen voor Primair Onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband WSNS Zuid-Kennemerland.

Dit samenwerkingsverband stimuleert, ondersteunt, begeleidt en faciliteert de basisscholen in het proces van de verbetering van de zorg ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.

Op aanvraag van de ouders en de school bepaalt de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), onder verantwoordelijkheid van het SWV, of plaatsing van een leerling op een speciale school voor basisonderwijs (SBO) noodzakelijk is. Het SBO wordt ingezet waar de reguliere basisschool de grenzen van de mogelijkheden van zorg bereikt heeft.

 

Samenwerkingsverband

 

Samenwerkingsverband

 

Samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband
Vrije School Kleverpark
Wouwermanstraat 49a, 2023 XD Haarlem
Tel. 023 2023235 (ook ziekmeldingen)
info@vskleverpark.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrije School Kleverpark
Wouwermanstraat 49a, 2023 XD Haarlem
Tel. 023 2023235 (ook ziekmeldingen)
info@vskleverpark.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN