Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Als je eten bereidt
gebruik je ook je
hersenen.

Klassenouders

Vrije School Kleverpark organiseert elk schooljaar veel activiteiten, jaarfeesten en uitstapjes voor de kinderen. Ondersteuning en inzet van ouders/verzorgers is onmisbaar om dit alles goed te laten verlopen. Om deze inzet van ouders te coördineren zijn in elke klas circa 3 a 4 klassenouders nodig.


De klassenleerkracht benadert hiervoor een aantal ouders met de vraag of zij in principe voor een jaar klassenouder willen zijn en mogelijk de intentie om zich langer te verbinden. Aan het begin van het schooljaar wordt in overleg met de leerkracht een onderlinge taakverdeling gemaakt.