Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Als je eten bereidt
gebruik je ook je
hersenen.

Samenwerkingsverband

Onze school maakt met 18 andere schoolbesturen voor Primair Onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband WSNS Zuid-Kennemerland.


Dit samenwerkingsverband stimuleert, ondersteunt, begeleidt en faciliteert de basisscholen in het proces van de verbetering van de zorg ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.


Op aanvraag van de ouders en de school bepaalt de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), onder verantwoordelijkheid van het SWV, of plaatsing van een leerling op een speciale school voor basisonderwijs (SBO) noodzakelijk is. Het SBO wordt ingezet waar de reguliere basisschool de grenzen van de mogelijkheden van zorg bereikt heeft.