Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Steken tellen is
ook rekenen.

Aanmelden

De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het belangrijkste is dat u de tijd neemt om zich goed te oriënteren. De school moet namelijk bij uw kind passen en niet andersom.


Als u uw kind wilt aanmelden voor de Vrije School Kleverpark, neemt u eerst contact op met onze administratie: 023 2023235. U wordt dan uitgenodigd voor een informatiemiddag. Daar krijgt u, indien uw kind al op een andere school zit, ook een interesse-formulier om uw kind aan te melden.


Op alle drie de locaties organiseren wij informatie-uurtjes voor de ouders. U kunt dan van 13.30 tot 14.30 uur kennismaken met onze school. De informatie-uurtjes zijn uitsluitend bedoeld voor de ouders en worden gegeven door een onderbouwleerkracht en een kleuterjuf. Helaas is het niet toegestaan uw kinderen mee te nemen.


U kunt een kijkje nemen in de klassen en u kunt zich laten informeren over het vrijeschool onderwijs.


De informatie is op alle drie de locaties identiek, dus u kunt, ook al heeft u een voorkeur, ook op een andere locatie de middag bezoeken.


Op dit moment kunnen de informatie-uurtjes helaas niet fysiek plaatsvinden. De GGD schrijft ons voor geen volwassenen binnen de school te laten. Omdat we alle ouders graag te woord staan bieden we conform de richtlijnen de volgende mogelijkheid;

U kunt zich aanmelden voor een ZOOM videomeeting met de directie, waarin, net als op een informatie uurtje, achtergronden en praktische voorbeelden worden gegeven van ons onderwijs. Ook is er ruimte voor vragen.

Heeft u interesse in om een ZOOM videomeeting bij de wonen, mailt u dan naar info@vskennemerland.nl voor de mogelijkheden.


Mocht de kleuterklassen van onze school vol zitten, dan bestaat er de mogelijkheid om uw kind te plaatsen bij onze vestiging op de Weltevredenstraat.


De schoolleiding en de intern begeleider proberen zorg te dragen voor een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de kleuterklassen wat betreft leeftijdsopbouw en verdeling van jongens en meisjes in de zes kleuterklassen op beide locaties.


Zij-instroom


Indien een kind vanuit de kleuterklas ( groep 1-2) van een andere school komt heeft u, na de informatiemiddag die gegeven wordt door een onderbouwleerkracht en een kleuterjuf, een gesprek met de intern begeleider van de kleuters. Zij bekijkt ook het kind en na ingewonnen informatie op de vorige school gaan we over tot een proefweek en daarna besluiten we of we het kind wel of niet aannemen.


Ouders die hun kind aanmelden voor klas 1 (groep 3) of een hogere klas hebben een aannamegesprek als er plaats is in de desbetreffende klas. Na dit gesprek wordt er contact gelegd met de vorige basisschool. Nadat de informatie is ingewonnen en overplaatsing zinvol lijkt, spreken we een proefweek af. De intern begeleider kijkt in de proefweek mee naar de nieuwe leerling. Ook de leerling en de ouders kunnen in de proefweek onderzoeken of dit onderwijs bij hun past. Na die week beslissen wij of de leerling aangenomen wordt. Het is belangrijk dat de ouders echt kiezen voor het vrijeschoolonderwijs en dat de leerkracht onderzoekt of de leerling in de klas past en de klassensamenstelling zodanig is dat de leerkracht de leerling adequaat kan begeleiden.


Kinderen die van een andere vrijeschool komen krijgen voorrang op de wachtlijst.


Let op! Voor kinderen geboren na 1 januari 2015 geldt het nieuwe plaatsingsbeleid basiswonderwijs van de gemeente Haarlem. Klik hier voor meer informatie:


Plaatsingsbeleid Gemeente Haarlem