Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Steken tellen is
ook rekenen.

Centrale Aanmelding Schooljaar 2022-2023

Kijkt u ook op de gemeente website www.naarschoolinhaarlem.nl


Informatie over de school

Op de volgende woensdagen van 13.30 tot 14.30 uur houden wij informatie uurtjes. :

  • Vrije School de Lindeboom 14 september 2022
  • Vrije School Kleverpark 12 oktober 2022
  • Vrije School Kennemerland 16 november 2022
  • Vrije School de Lindeboom 18 januari 2023
  • Vrije School Kleverpark 15 februari 2023
  • Vrije School Kennemerland 15 maart 2023
  • Vrije School de Lindeboom 12 april 2023
  • Vrije School Kleverpark 17 mei 2023
  • Vrije School Kennemerland 14 juni 2023
  • Vrije School de Lindeboom 12 juli 2023

Wilt u een informatie-uurtje bijwonen? U kunt zich hier aanmelden.

Bij vragen kunt u e-mailen naar info@vskleverpark.nl


Daarnaast geven we u graag de volgende website tips over ons onderwijs. Kijk eens op: www.vrijeschool.nl of www.kiezenvoordevrijeschool.nl.


Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019


Voor het eerst naar de basisschool!


Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden volgens het plaatsingsbeleid. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.


Aanmelden voor de basisschool

Kinderen die tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 geboren zijn, kunnen vanaf 1 november 2021 aangemeld worden. Begin november 2021 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier (de kindgegevens staan voorgedrukt). Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.


U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn totaal 49 basisscholen. Ook kinderen uit buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.


Belangrijk: Altijd aanmelden

Ook als er al een oudere broer of zus op school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.


Voorrang

De Vrije Scholen in Haarlem hebben een stedelijke functie (het woonadres van een kind binnen Haarlem speelt hierbij geen rol). Een kind dat in Haarlem of in één van de volgende buurgemeenten woont, heeft voorrang op onze school. Dit betreft:

- de buurgemeenten Velsen en Zandvoort;

- de woonkernen binnen de gemeente Bloemendaal: Aerdenhout, Bentveld, Bloemendaal, Bloemendaal aan Zee, Overveen (excl. Bennebroek, Vogelenzang);

- de woonkernen binnen de gemeente Haarlemmermeer: Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam, Spaarnwoude, Zwanenburg.


Daarnaast heeft elk kind in Haarlem voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.


Wat moet u doen?

Wanneer onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

• Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Staan hier fouten in, verander dit dan op het formulier.

• Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.

• Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

• Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).

• Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij de administratie van onze school in.


In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

- de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;

- u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;


Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.

De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.

U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.


Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden van de website www.naarschoolinhaarlem.nl, of onderaan deze pagina het formulier downloaden.


Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

• Kinderen geboren tussen 1 september 2018 en 31 december 2018 t/m 1 februari 2022

• Kinderen geboren tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019 t/m 24 mei 2022

• Kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 t/m 27 september 2022


Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden - onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.


Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur.

Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren en staan vermeld op uw bewijs van aanmelding.


De plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);

2. Een ouder van het kind heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd op onze school;

3. Het kind woont in Haarlem of in een van de bovengenoemde buurgemeenten;

4. Het kind woont buiten Haarlem.


Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, juni of oktober 2022 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Aanmeldformulier schooljaar 2022-2023

Folder Plaatsingsbeleid scholen in Haarlem Nederlandse versie

Brochure Starting Primary School in Haarlem English version