Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Steken tellen is
ook rekenen.

Ziekte en verlof

Ziekte locatie Klevepark:

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Bel daarom tussen half negen en negen uur als uw kind ziek is of door een andere reden niet op school kan komen, of spreek het antwoordapparaat in (023-2023235). Deze wordt iedere ochtend afgeluisterd. Alle ziekmeldingen worden aan de desbetreffende leerkracht doorgegeven.


Ziekte locatie de Lindeboom:

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Sms daarom tussen half negen en negen uur als uw kind ziek is of door een andere reden niet op school kan komen (06-51401826). Deze wordt iedere ochtend gecontroleerd. Alle ziekmeldingen worden aan de desbetreffende leerkracht doorgegeven.


Verlof:

Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, of bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten. U kunt minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij directeur Maarten Roest Crollius. Gebruikt u hiervoor het onderstaand verlof formulier. Deze kunt u ingevuld afgeven of opsturen naar de administratie van de school. U krijgt schriftelijk bericht of uw verzoek wordt gehonoreerd.


verlofregeling

Aanvraagformulier Verlof