Steken tellen is
ook rekenen.

home

Centrale Aanmelding 2018-2019

Centrale Aanmelding voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2015

Voor het eerst naar de basisschool!

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn (en vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar een basisschool gaan), geldt in Haarlem het nieuwe plaatsingsbeleid. Het aanmelden gaat op alle basisscholen op dezelfde manier en alle aangemelde kinderen die in dezelfde maanden geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool Kinderen die tussen 1 januari 2015 en 31 juli 2015 geboren zijn, kunnen vanaf 12 maart tot uiterlijk 17 mei 2018 aangemeld worden. Kinderen die tussen 1 april t/m 31 juli geboren zijn, moeten uiterlijk 28 september 2018 aangemeld zijn. Begin maart 2018 is aan de ouders van deze kinderen de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ gestuurd samen met het aanmeldformulier waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U kunt uw kind aanmelden door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen, dit zijn er in totaal 50.

Ouders met een kind dat in schooljaar 2019-2020 voor het eerst naar de basisschool gaat (geboren 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016) ontvangen in het najaar van 2018 hun aanmeldformulier. Vanaf dat moment staan de voor hen geldende voorrangsscholen op www.NaarschoolinHaarlem.nl en kunnen zij hun kind aanmelden.  

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden Heeft u uw kind (geboren tussen 1 januari en 31 juli 2015) in het verleden al aangemeld? In dit geval moet u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Voorrangsscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl (doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Daarnaast heeft elk kind in Haarlem en omgeving voorrang op de drie Vrije Scholen. De Vrije Scholen in Haarlem hebben een stedelijke functie, het woonadres van een kind geen rol speelt.

Wat moet u doen?

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

 • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind) en corrigeer deze indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen voorrangsscholen en niet- voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje/zusje op onze school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:
 • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 • u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij de administratie van onze school in.

Binnen één week na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is. De voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn. U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden van de website van onze school en van de website van de schoolbesturen www.naarschoolinhaarlem.nl

Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen.

Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 januari en 31 maart 2015:17 mei 2018
 • kinderen geboren tussen 1 april en 31 juli 2015:28 september 2018

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt - onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen - de eerste groep begin juni en de tweede groep half oktober, geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans om een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur te krijgen. Wanneer er op onze school voor alle aangemelde kinderen voldoende plaatsen zijn, krijgen deze kinderen zeker een plaats op onze school. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen.  Eerst worden de aangemelde kinderen geplaatst met een ouder broertje/zusje op de school. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool enz. enz.. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plek op een van de niet-opgegeven voorrangsscholen die in volgorde van loopafstand zijn toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Bij de plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school worden in volgorde de onderstaande voorrangsregels toegepast:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
 2. De ouder van het kind heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd op de school;

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u begin juni of half oktober (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Wilt u kennismaken met onze school? Wij organiseren regelmatig informatie-uurtjes. Heeft u hiervoor interesse? Kijkt u op onze websites voor data en locaties.

Voor meer informatie en aanmelden klikt u op onderstaande links:

pdf van bovenstaande tekst

Brochure Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije School Kleverpark
Wouwermanstraat 49a, 2023 XD Haarlem
Tel. 023 2023235 (ook ziekmeldingen)
info@vskleverpark.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrije School Kleverpark
Wouwermanstraat 49a, 2023 XD Haarlem
Tel. 023 2023235 (ook ziekmeldingen)
info@vskleverpark.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN