Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Taal begint met
een spannend
verhaal.

Aanmelden / zij-instroom

De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het belangrijkste is dat je de tijd neemt om je goed te oriënteren. De school moet namelijk bij je kind passen en niet andersom.


Als je jouw kind wilt aanmelden voor de Vrije School Kleverpark, neem dan eerst contact op met onze administratie 023 - 202 32 35. Je wordt dan uitgenodigd voor een informatie-uurtje.


Op de volgende woensdagen van 13.30 tot 14.30 uur houden we fysieke rondleidingen:

 • Vrije School Kennemerland 14 juni 2023
 • Vrije School de Lindeboom 12 juli 2023
 • Kleverpark 13 sept 2023
 • Lindeboom 11 okt 2023
 • Kennemerland 15 nov 2023
 • Kleverpark 17 jan 2024
 • Lindeboom 14 feb 2024
 • Kennemerland 13 mrt 2024
 • Kleverpark 10 apr 2024
 • Lindeboom 15 mei 2024
 • Kennemerland 5 juni 2024
 • Kleverpark 10 juli 2024

Heb je interesse om een informatie-uurtje bij te wonen? U kunt zich hier aanmelden.

Bij vragen kunt u e-mailen naar info@vskleverpark.nl


Zij-instroom


Indien je kind al op een andere school zit (groep 1-8), dan wordt er eerst gekeken of er plaats is in de desbetreffende klas. Daarna heb je een gesprek met de intern begeleider (IB-er), klassenleraar of schoolleiding. De IB-er maakt kennis met je kind en wint informatie in op de vorige school. Daarna gaan we over tot een visiteweek, waarin de IB-er ook je kind observeert. Zowel je kind als jullie als ouders, kunnen in de visiteweek onderzoeken of dit onderwijs bij jullie past. Het is belangrijk dat je als ouders echt kiest voor het vrijeschoolonderwijs. De leerkracht onderzoekt of je kind in de klas past en de klassensamenstelling zodanig is dat de leerkracht je kind adequaat kan begeleiden. Na die week beslissen wij of je kind geplaatst wordt.


Kinderen die van een andere vrijeschool komen, krijgen voorrang.