Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Taal begint met
een spannend
verhaal.

Aanmelden / zij-instroom

De juiste school kiezen, is het moeilijkste wat er is. Het belangrijkste is dat je de tijd neemt om je goed te oriënteren. De school moet namelijk bij je kind passen en niet andersom.


Als je jouw kind wilt aanmelden voor de Vrije School Kleverpark of Vrije School de Lindeboom, neem dan eerst contact op met onze administratie: 023 - 202 32 35 (Kleverpark) of 06 - 51401826 (Lindeboom). Je wordt dan uitgenodigd voor een informatie-uurtje. Daar krijg je ook een interesseformulier om je kind aan te melden.


Op de volgende woensdagen van 13.30 tot 14.30 uur houden we fysieke rondleidingen:

  • Vrije School Kennemerland 16 mrt 2022
  • Vrije School de Lindeboom 20 apr 2022
  • Vrije School Kleverpark 18 mei 2022
  • Vrije School Kennemerland 15 jun 2022

Heb je interesse om een informatie uurtje bij te wonen? Stuur dan een e-mail naar info@vskleverpark.nl of info@vsdelindeboom.nl

In sommige gevallen organiseren we ook een 'live' rondleiding. Neem hiervoor contact op met een van de administraties.


Zij-instroom

Indien je kind al op een andere school zit (groep 1-8), dan wordt er eerst gekeken of er plaats is in de desbetreffende klas. Daarna heb je een gesprek met de intern begeleider (IB-er), klassenleraar of schoolleiding. De IB-er maakt kennis met je kind en wint informatie in op de vorige school. Daarna gaan we over tot een visiteweek, waarin de IB-er ook je kind observeert. Zowel je kind als jullie als ouders, kunnen in de visiteweek onderzoeken of dit onderwijs bij jullie past. Het is belangrijk dat je als ouders echt kiest voor het vrijeschoolonderwijs. De leerkracht onderzoekt of je kind in de klas past en de klassensamenstelling zodanig is dat de leerkracht je kind adequaat kan begeleiden. Na die week beslissen wij of je kind geplaatst wordt.


Kinderen die van een andere vrijeschool komen, krijgen voorrang.