Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Als je eten bereidt
gebruik je ook je
hersenen.

Extra ondersteuning voor ouders


Mocht je wat extra ondersteuning nodig hebben, vind je hier een aantal documenten met regelingen vanuit de gemeente op financieel vlak, maar ook een overzicht van het sociale vangnet in Zuid-Kennemerland.


Tegemoetkoming schoolkosten | regeling Gemeente Haarlem

Sociale kaart Zuid-Kennemerland

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling