Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Steken tellen is
ook rekenen.

Ziekmelding en verlof

Ziekmelding

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Daarom ontvangen we graag een melding in Klasbord voor 9 uur. Alle ziekmeldingen worden aan de betreffende leerkracht doorgegeven.


Verlof

Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, of bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten. Je kunt minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de directeur. Gebruik hiervoor onderstaand verlofformulier. Deze kun je ingevuld afgeven of opsturen naar de administratie van de school. Je krijgt schriftelijk bericht of je verzoek wordt gehonoreerd.


Verlofregeling en Aanvraagformulier Verlof