Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Een mooi
toneelstuk
begint met taal.

Buitenschoolse opvang

Voor buitenschoolse opvang werken we samen met een aantal kinderopvang organisaties. Uiteraard kun je zelf kiezen van welke naschoolse opvang je gebruik wilt maken. Je dient met hen ook afspraken te maken omtrent vrije dagen, studiedagen en vakanties.

BSO de Wonderberk

Op de buitenschoolse opvang van 'de Wonderberk' wordt gewerkt vanuit de antroposofische pedagogiek. Het uitgangspunt hierbij is het bieden van een huiselijke omgeving; een vertrouwd, prettig en veilig tweede 'thuis'. Er zijn twee BSO groepen op de Wonderberk en de kinderen worden lopend opgehaald.

www.wonderberk.nl | info@wonderberk.nl

BSO Sportfever

Van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. Bij Sportfever wordt rekening gehouden met die behoefte. Stilzitten moeten ze leren, bewegen niet. Bewegen is goed voor de gezondheid en de totale ontwikkeling van kinderen. Ons beleid is erop gericht kinderen te ontwikkelen in sport en spel om zowel fysiek als mentaal te ontdekken wie je bent.

www.sportfever.nl | sportbsodss@sportfever.nl

BSO Hazeltje

Kinderopvang Hazeltje wil graag dat kinderen zich thuis voelen en met plezier naar de naschoolse opvang komen. Er wordt gezorgd voor een huiselijke sfeer en er worden verschillende en afwisselende activiteiten aangeboden. Alle kinderen zijn verschillend en daar wordt rekening mee gehouden.

www.kinderopvanghazeltje.nl | ripperda@compananny.nl


BSO Kinderopvang Haarlem | Hero KindercentraLocatie

Sportiv-O vangt kinderen op van de Vrije School Kleverpark en De Lindeboom. Sportiv-O ligt aan de grote sportvelden bij de Kleverlaan. De kinderen kunnen zo de sportvelden op waar we dagelijks sportieve activiteiten aanbieden. Wij zijn heel actief met de kinderen. Zo is er een sportclub, een kookclub en een creaclub. Naast deze clubs worden iedere dag activiteiten en workshops aangeboden.

www.kinderopvanghaarlem.nl | kleefenco@kinderopvanghaarlem.nl