Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 14-09-2023Nieuw

Nieuwsbrief september 2023 -2024

Agenda


Maandag 18 september Koffieochtend met de schoolleiding 8.30 uur
Woensdag 27 septemberSportdag klassen 1 t/m 6
Vrijdag 29 september St Michael
Vrijdag 13 oktober Ithaka studiedag, geen les
Zaterdag 14 oktober Bazaar
Zaterdag 21 - zondag 29 oktoberHerfstvakantie

In deze nieuwsbrief

 • Van de directie
 • St. Michaël
 • Bibliotheek
 • Ouderbijdrage
 • Sportdag
 • Euritmieschoenen
 • Fluiten in klas 2
 • Ouderkoor
 • Tegemoetkoming schoolkosten
 • Praktische zaken
 • Vredesweek 2023
 • Vakanties en studiedagen
 • Snelkoppelingen


Van de directie

Beste ouders,

Welkom in het nieuwe schooljaar, waar we gestart zijn met de gouden zes weken en terugkeren in het ritme van het schoolse leven. In de gouden weken wordt aandacht besteed aan de groepsvorming, afspraken, en met elkaar zorgen voor een positieve sfeer in de klas waar iedereen met plezier kan leren. Samen maken we de school.


Voor de kleuters is het wel even wennen in de klas zonder de oudsten, zelfs de bosdag is anders. Voor de eerste klas is het ook wennen, ondanks de gretigheid om te leren bij velen, is het wel lang zo’n schooldag. Gelukkig mag er af en toe ook gespeeld worden en wordt er tijdens de les genoeg bewogen. De eerste letters zijn aangeboden, voor sommige kinderen helemaal nieuw en andere kinderen lezen al. De andere klassen gaan door waar ze gebleven zijn, met of zonder een nieuwe meester of juf.


De fabels in de tweede, het spijkerschrift in de derde, verleden, heden en de toekomst in de vierde, het ontstaan van aardolie in de vijfde en in de zesde regent het voor 100 % aan sommen, maar wordt er ook gedebatteerd in aanloop naar Prinsjesdag. Kortom, we draaien weer en ik ben blij dat we genoeg leerkrachten hebben om de klassen te bemensen. Laten we hopen op een gezond jaar.


Ondanks dat het schooljaar nog geen twee weken oud is, nadert de herfst en daarmee het Michaëlsfeest op 29 september. Voor de kleuters een oogstfeest met fruit en groente, een poppenspel over Joris die de draak verslaat en buiten spelen met de zwierenzwaaiers. Voor klas 1 t/m 6 volgt een ochtend vol Michaëlische uitdagingen.


Het is jullie niet ontgaan dat de school een nieuwe jas krijgt. In de zomervakantie is de ‘achterkant’ van de school opgeknapt en geschilderd en nu zijn de zijkanten en de voorkant aan de beurt. De buren aan de Tetterodekant, ingang klas 1,2 en 3 houden kantoor aan huis en ondervinden hinder. Niet alleen van de werkzaamheden maar ook van geparkeerde fietsen en auto’s.
Soms staan de bakfietsen midden op de stoep en beletten de doorgang en staan auto’s slordig geparkeerd waardoor zij er niet door kunnen. Fijn als jullie zoveel mogelijk op onze stoep wachten en fietsen parkeren en de auto’s de doorgang niet belemmeren, ondanks de beperkte ruimte.

Namens het team wens ik jullie een mooi en gezond schooljaar,


Lia Visser


Het Michaëlsfeest


De herfst nadert en daarmee ook een belangrijk feest voor ons als vrijeschool: het Michaëlsfeest. Dit feest, dat op 29 september valt, markeert een tijd van transformatie en innerlijke kracht. Het is een moment waarop we samen met de kinderen stilstaan bij de overgang van de zomer naar de herfst, een tijd van verandering in de natuur en in onszelf. Michael staat als aartsengel voor de deugd ‘moed’. Moed voor het nieuwe dat op ons afkomt en daar niet voor terug te schrikken. En moed om de kracht in jezelf op te wekken om de verandering aan te gaan. Elk jaar vraagt dit weer iets anders van ons en ook dit jaar willen we daar met de kinderen opnieuw bij stilstaan. Als schoolteam delen we de wens om de jaarfeesten beter te laten aansluiten bij de hedendaagse samenleving, die almaar meer diversiteit uitstraalt. Daarom zoeken we naar nieuwe vormen waarin de verschillende stemmen een plek krijgen.

Onze wens is om het feest vrijdag 29 september te vieren bij Duin en Kruidberg. Wij wachten de toestemming nog af. De kinderen worden om 8.30 op school verwacht en gaan van daaruit per auto/fiets gezamenlijk met de klas op doorreis naar het bos. De dag wordt gevuld met een drakengevecht waarbij een ridder(es) de prins(es) moet verlossen van de macht van de draak. Vervolgens vindt er een ridderlijke speurtocht plaats door het bos, genieten de kinderen van herfstlekkernijen afkomstig uit niet-westerse culturen en volgen er spelletjes die de moed en samenwerking aanspreken. Alle klassen zijn om 13.00 uur weer terug op school. Klas 3, 4, 5 en 6 hebben les tot 15.00 uur.

We hopen op een feestdag waarin de kinderen een gevoel van gemeenschap en moed mogen ervaren.


Bibliotheek

De boeken moesten vernieuwd, vervangen worden voor al het moois van nu dat er te lezen is. Mede dankzij giften is dat direct mogelijk gemaakt, heel veel dank daarvoor. Pinkeltje is afgeschreven en heeft plaats gemaakt voor veel nieuwe boeken. Niet allemaal rechtstreeks uit de winkel, ook marktplaats en de kringloopwinkel zijn afgestruind.

Dit alles met dank aan onze biebouders, Michelle, Olav, Caroline en Simon.

Voor de vakantie hebben zij de bieb gepoetst, een grote klus en nu gaan zij zelfs de boeken promoten in de klas. Nogmaals dank ouders, voor de gulle gave en jullie inzet voor onze bibliotheek.


Ouderbijdrage schooljaar 2023-2024


Volgende week ontvangt u een e-mail vanuit WIS Collect met een link voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024. Het bedrag is door de Medezeggenschapsraad dit jaar weer vastgesteld op €350,-.  

Wij willen u vragen zo snel mogelijk de formulieren in WIS Collect in te vullen, zodat wij eind september kunnen gaan beginnen met het innen van de ouderbijdrage.  

U vult bij ieder kind het jaarbedrag in dat u wilt gaan betalen. WIS Collect berekent de termijnbedragen. U kunt kiezen uit 3 manieren van betalen:  


Incasso  

Kiest u voor een Incasso, dan machtigt u school om het bedrag van uw rekening te innen. Dit gaat volkomen automatisch, u heeft hier geen omkijken naar. De eerste incasso is 1 oktober  


Via IDEAL  

Kiest u voor IDEAL-betalingen, dan krijgt u maandelijks een e-mail met een herinnering vanuit WIS Collect waarmee u de betaling zelf kunt uitvoeren.  


Overboeking  

Kiest u voor een overboeking, dan dient u dit zelf in te stellen bij uw bank.    Tevens zijn er meerder opties voor de termijnbetalingen:   Per jaar (u betaalt het hele bedrag in één keer).  Per kwartaal.  Per maand, d.w.z. in 10 termijnen    


Van de opgave die u in WIS Collect gedaan hebt ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging. De factuur kunt u downloaden in de factuuromgeving en bewaren voor uw eigen administratie.   Indien u niet in staat bent om iets bij te dragen aan ouderbijdrage, of slechts een deel, dan verzoeken wij u dat ook in te vullen in WIS Collect (u vult als te betalen bedrag € 0.00 in of het aangepaste bedrag). U kunt het ook melden aan de administratie (info@vskleverpark.nl). Er zal dan voor u een aanpassing in het systeem gedaan worden, waardoor u geen herinneringsmails meer ontvangt.    

Indien u niet reageert op de uitnodiging om opgave van de ouderbijdrage te doen, dan ontvangt u steeds een herinneringsmail vanuit WIS Collect.  

De bedragen zijn verdeeld over 10 maanden. Dit doen we om de maandbedragen laag te houden. Hoe later u reageert, hoe hoger de maandbedragen.  

Als u vragen heeft over WIS Collect, de ouderbijdrage, of andere opmerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen. Ook als u hulp wilt bij het invullen van de formulieren, dan kunt u bellen: 023-2023235 of mailen: info@vskleverpark.nl. 


Sportdag

Datum: woensdag 27 september 2023
Plaats: Suomi, atletiekbaan: Sportpark Groeneveld, Kerkpad 59, 2071 CH Santpoort-Noord. www.suomi.nl

Woensdag 27 september hebben we sportdag met de klassen 1 t/m 6 van onze school. De kinderen van klas 1 t/m 5 worden om 8.45 verwacht op de atletiekvereniging Suomi. Iedereen verzamelt bij de eigen klassenleerkracht op een eigen plek.

De kinderen van klas 6 en de hulpouders melden zich om 8.30 bij juf Wilfra.

We starten met een gezamenlijke (sponsor)loop. Vervolgens krijgen de kinderen hun kaartje van de eigen leerkracht, en start de eerste ronde met spel en sport. Klassen 1, 2 en 3 doen meer spel en sportvormen aan de buitenkant van de atletiekbaan, begeleid door een groep kinderen uit klas 6. De hogere klassen sporten voornamelijk op en binnen de baan begeleid door ouders uit die klassen. In principe brengt u uw kind rechtstreeks naar het veld, en haalt u het daar ook weer. Als u een kleuter eerst weg moet brengen, mag u uw kind natuurlijk iets later brengen.

Programma:

8.30: aankomst kinderen klas 6 en hulpouders klas 4 t/m 6
8.45: aankomst kinderen 1 t/m 5 bij de poort
08.50 - 9.05: duurloop met alle klassen
09.05 - 9.20: kaartjes halen bij de klassenleerkracht en groepsindeling

09.20 -10.20: ronde 1 activiteiten

10.20 -10.35: pauze
10.35 -11.35: ronde 2 activiteiten
11.35 -11.45: spullen inleveren en pauze

11.45-12.00: activiteit klas 6 - leerkrachten

12.00: ophalen van de kinderen

Alvast veel beweegplezier!

Wilfra Marseille


Euritmieschoenen   

Het schooljaar is weer begonnen en daarmee ook de euritmielessen.   

In de euritmieles wordt gedanst, gesprongen en gehuppeld.  Om dit veilig te kunnen doen, dragen de kinderen van klas 1-6 euritmieschoenen met een stroeve zool.   

Op onze school maken wij gebruik van een huursysteem. Voor 6,50 euro per jaar is uw kind het gehele jaar door voorzien van euritmieschoenen. Als de schoenen niet meer passen, gaan ze in de wasmachine en komen schoon weer op de plank te liggen.   

Een duurzaam systeem, de schoenen gaan immers meerdere kinderen mee. Het geld wordt gebruikt om versleten schoenen te vervangen en om de wasmachine en droger te laten draaien. Graag het bedrag overmaken op:   

  

IBAN: NL33INGB0001370327 T.n.v. Vrijeschool Kennemerland

Bij de betaling vermelden: Naam kind en klas.   


Vriendelijke groet,

Denise Bijl, leerkracht Euritmie


Fluiten in klas 2

Vorig jaar hebben we de fluitlessen weer nieuw leven ingeblazen. Klas 1 op een pentatonische fluit en nu is klas 2 toe aan een diatonische fluit.

De fluit is eventueel te koop via school voor € 73,50. Bestellen kan door een mailtje naar de administratie te sturen op info@vskleverpark.nl


Ouderkoor


Geniet je ook zo van de liedjes die je kind op school leert? Hoe leuk zou het zijn als je thuis mee kunt zingen met je kroost. Op de Rudolf Steinerschool kun je onder leiding van een docent al deze mooie vrijeschoolliedjes leren zingen in een heus ouderkoor. Ouders van andere vrijescholen in Haarlem zijn ook van harte welkom! Het ouderkoor zingt eens per 2 weken op de woensdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur in de euritmiezaal op de locatie Duitslandlaan (niet tijdens de schoolvakanties). De eerstvolgende keer is op woensdag 27 september. Wil je meedoen, meld je dan bij Mascha Pleijter, medewerker administratie, viampleijter@vskleverpark.nl.


Tegemoetkoming schoolkosten


Heb je een laag inkomen en moeite om schriften, gymspullen of andere schooluitgaven te betalen? De gemeente kan helpen met de Tegemoetkoming schoolkosten. Elk nieuw schooljaar kun je een aanvraag doen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Voor leerlingen in het basisonderwijs is de tegemoetkoming vastgesteld op €100 per kind per jaar. Elk schoolgaand kind dat in aanmerking komt voor de tegemoetkoming krijgt daarbovenop €50 om zelf te besteden, bijvoorbeeld voor kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Op www.haarlem.nl/schoolkosten kun je lezen of je in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.


Praktische zaken


Klasbord-app: doe de check!

De Klasbord-app is ons dagelijkse communicatiekanaal. In de app regel je onder andere de volgende zaken:

 • Absentiemeldingen
 • Intekenen voor oudergesprekken en activiteiten in de klas

 • Berichten van en naar de leerkracht

 • Privacy-voorkeuren

Ook vind je via de app de schoolagenda met daarin alle belangrijke data en handige links naar o.a. verlofaanvragen en de nieuwsbrief.


Zo aan het begin van het schooljaar is het goed om te checken dat de meldingen in de app aanstaan. Ouders kunnen dit zelf naar wens instellen. Ook vragen we ouders om de privacy-voorkeuren in te stellen of indien nodig bij te werken zowel voor de kinderen als voor hunzelf. Dit helpt ons om als school verantwoord om te gaan met de privacy van kinderen en ouders.


Opvang

De verschillende opvangorganisaties zijn zoveel mogelijk geïnformeerd over onze studiedagen en andere uitzonderingen voor komend jaar. Voor de vakantie kregen jullie deze in het overzicht belangrijke data al toegestuurd. Zij kunnen echter niet alles opvangen. Denk je eraan om tijdig met de betrokken opvang-organisatie te overleggen over het ophalen c.q. opvangen van je kind(eren)?


Vredesweek: Kraanvogels vouwen voor Vrede

De landelijke Vredesweek vindt dit jaar plaats van 16 t/m 24 september. Onze 5de en 6de klas doen mee met het eeuwenoude Japanse ritueel voor vrede: het vouwen van 1.000 kraanvogels. Alle gevouwen kraanvogels worden do 21 september tussen 14 en 16 uur op de Grote Markt uitgedeeld. Zo verspreid onze wens voor vrede zich door de hele stad!


Dit is een initiatief van Stadsklooster Haarlem in samenwerking met Bavo Jenaplanschool, De Hartenlust, Rudolf Steinerschool, Vrije School De Lindeboom, Vrije School Kennemerland, Vrije School Kleverpark en de Printerette Haarlem.


Iedereen is welkom om mee te vouwen in een van de openbare vouwmomenten:

 • Zaterdag 16 september van 11.00 tot 15.00 uur
 • Dinsdag 19 september van 15.00 tot 18.00 uur
 • Woensdag 20 september van 15.00 tot 18.00 uur
 • Locatie: Kantoor Stadsklooster Haarlem, Oude Groenmarkt, Haarlem

Meer informatie kan je vinden op Vredesweek 2023 | 1000 kraanvogels | Vouw mee! | 16 september – Stadsklooster Haarlem


Vakantierooster en studiedagen 2023-2024


Vakanties

Herfstvakantie:zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober 2023
Kerstvakantie:zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie:zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024
Paasvakantie: vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie:zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024
(Hemelvaart valt in de meivakantie!)
Pinksteren:  zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei 2024
Zomervakantie:  zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen


Vrijdag 13 oktober 2023 (alle Ithaka scholen)
Vrijdag 22 december
Maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni


Snelkoppelingen