Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 07-12-2023Nieuw

Nieuwsbrief december 2023-2024

Agenda


Maandag 11 december2e advent (gecorrigeerde datum tov datalijst) 
Maandag 18 december3e advent (gecorrigeerde datum tov datalijst) 
Donderdag 21 december Kerstviering
vrijdag 22 decemberStudiedag - geen les
zaterdag 23 december t/m
zondag 7 januari 
Kerstvakantie 
Donderdag 11 januari Driekoningenspel 
Vrijdag 12 januari Driekoningen
Dinsdag 6 februariinformatieavond gelijke tijdenrooster
20.00 uur -21.30 uur
vrijdag 9 februari Carnaval - les tot 13.00 uur 
ouderenquête gelijke tijdenrooster 


In deze nieuwsbrief

 • Van de directie
 • Onderzoek overstap gelijke tijdenrooster
 • Driekoningenspel
 • Nieuwe boeken
 • Boeken donaties
 • Op tijd komen
 • Buren en overlast
 • Praktische zaken
 • Ingekomen stukken
 • Vakanties en studiedagen
 • SnelkoppelingenDonker is de aarde,

de bomen zijn nu kaal.

Voor het kwaad bewaar’ ons

de dapp’re Michael, de dapp’re Michael


Heilige Sint Maarten,

hij schonk ons offerkracht

Advent is nu gekomen

en heel de wereld wacht, en heel de wereld wacht


Nicolaas wil helpen

een beter mens te zijn

Opdat het kerstlicht strale

in onze harten rein, in onze harten rein.Advent

Vroeger zagen de mensen deze tijd van het jaar als een nieuw begin; de natuur bereidt zich immers voor op een nieuwe levenscyclus. De lichtkracht neemt af, maar is opgeslagen in de kern, in de knoppen, in de bolletjes in de aarde die al liggen te wachten op de komst van de nieuwe lentezon. Met de adventstijd, waar de zon zich weinig laat zien, gaat het om ons innerlijke licht te laten groeien en met Kerstmis vieren we de geboorte van het nieuwe licht; het licht dat de zonnewende brengt. Het woord advent komt uit het Latijn. Adventus betekent komst; de komst van het licht op aarde.


Maandag was de eerste adventsviering op school. De school donker, slechts verlicht door sfeerverlichting, muziek in de gang en de kinderen in bijna stilte naar binnen.


In de kleuterklas was de adventstuin, een spiraal van groen, sterren en lichtjes in het midden van de klas. Al zachtjes zingend of onder begeleiding van muziek, lopen de kinderen om de beurt de spiraal naar binnen. Zijn ze helemaal naar binnen gekeerd en aangekomen bij de kern, dan steken zij daar hun eigen lichtje aan. Op de terugweg mogen de kinderen hun kaarsje een plekje geven in de spiraal. Door het groeiende aantal kaarsjes in de spiraal, groeit het licht.


In de zaal boven vierden we met klas 1 t/m 6 advent.

Zingen, luisteren naar een verhaal en de 1ste kaars is aangestoken.


Elke maandag vieren we advent.

Op 11 december nodigen we jullie uit met ons mee te zingen op het plein vanaf 08:20 uur.


Op 18 december zal klas 3 voor ons het paradijsspel spelen.

Donderdag 21 december vieren we het kerstfeest op school. Klas 6 gaat voor alle kinderen het kerstspel spelen en met elkaar maken we er een feestelijke dag van.


Ik wens jullie een adventstijd met momenten van verwondering en stille verwachting.


Hartelijke groet,

LiaDonker wordt de aarde,

Duister overal.

Maar ons hart bewaarde

Licht, dat blijven zal.


Dat het helder brande,

Lichten mag heel ver,

Dan zal eens de aarde

Worden tot een ster!


Onderzoek overstap naar een gelijke tijdenrooster

Als Vrije School Kennemerland, Kleverpark en de Lindeboom zijn wij geïnspireerd geraakt door de positieve ervaringen van andere basisscholen met het gelijke tijdenrooster. In onze huidige situatie hanteren we verschillende schooltijden voor de kleuters en de onderbouw. Een gelijke tijdenrooster behelst een rooster waarbij alle kinderen, van kleuter tot en met zesdeklasser, elke schooldag van 8.30 tot 14.00 uur les hebben. Wij delen als scholen het verlangen om de wenselijkheid van dit gelijke tijdenrooster te onderzoeken en wij willen u als ouder/verzorger via deze brochure graag informeren over dit proces.


Aanleiding

Als vrijescholen hechten wij veel waarde aan een ritmische vormgeving van de dag. Een kind gedijt bij een schooldag die qua opbouw als vanzelfsprekend aanvoelt. Een gelijkmatige verdeling van schooltijden door de week heen, en een meer evenwichtige balans tussen school en vrije tijd op een dag zelf draagt bij aan de rust in het leven van een kind. Een gelijke tijdenrooster sluit volgens ons dus meer aan bij de kernwaarden die wij vanuit onze pedagogie willen uitdragen.


De overstap naar het nieuwe rooster brengt eveneens drie extra voordelen met zich mee. De leerkrachten in de hogere klassen verzorgen met het huidige rooster meer lesuren per week dan wettelijk staat voorgeschreven. Met de werkdruk in het onderwijs en het behoud van de vitaliteit van de leerkrachten in het achterhoofd biedt het nieuwe weekrooster een gezonder alternatief. De logistieke uitdaging voor ouders die kinderen zowel om 13.00 uur als om 15.00 uur moeten ophalen wordt ook opgelost, doordat er één gezamenlijk ophaalmoment is, dat voor meer gemak zal zorgen. Een laatste bijkomend voordeel is dat de BSO een rustiger dagprogramma kan aanbieden.


Het tijdspad en haalbaarheidsonderzoek

Per school zijn we in samenspraak met de MR een haalbaarheidsonderzoek gestart. Een herziening van ons weekrooster heeft invloed op verschillende aspecten van ons onderwijs.


Op dit moment zijn wij in de scholen aan het onderzoeken welk lesrooster ons geschikt lijkt en hoe het curriculum opnieuw vorm kan krijgen met behoud van de kwaliteit. Bij het ontwerp van het nieuwe weekrooster houden wij rekening met de wettelijke verplichte onderwijstijd en het onderbreken van het leren door middel van een pauze. We denken ook na over de herindeling van de werkzaamheden van leerkrachten, zoals het moment waarop pauzes, vergaderingen en de lesgebonden taken plaats gaan vinden. We kijken ook bij vergelijkbare initiatieven op andere vrijescholen om inzicht te krijgen in de beste praktijken en lessen die geleerd zijn.


De overstap naar het gelijke tijdenrooster heeft natuurlijk ook invloed op de tijd waarop jullie als ouder of de BSO je kind komt ophalen. Als scholen nemen we jullie en de BSO graag mee in het proces en vinden we het belangrijk dat de mogelijke overstap door allen wordt gedragen. Daarom vindt er op dinsdag 6 februari van 20:00 tot 21:30 uur een informatieavondplaats waarbij jullie welkom zijn. Jullie kunnen bijdragen door input te leveren of eventuele zorgen te delen. Vrijdag 9 februari volgt via de mail een korte enquête om het draagvlak van alle ouders te peilen. Jullie hebben hierbij tot en met 15 februari de mogelijkheid om de eigen voorkeur door te geven. Eveneens peilen we dan het draagvlak binnen het lerarenteam. Midden februari volgt naar aanleiding hiervan een definitief besluit.


FAQ

De roosterwijziging houdt in dat de hogere klassen (3, 4, 5 en 6) minder lesuren maken. Hoe zorgen jullie ervoor dat alle lesinhouden nog steeds aan bod komen?

Bij een positief besluit zullen we als team het komende half jaar gaan gebruiken om ons curriculum te herzien. We zullen daarbij trouw blijven aan de lesinhouden van het vrijeschoolleerplan en onderzoeken tegelijkertijd welke lesinhouden we kunnen integreren om tot een nieuw samenhangend onderwijsaanbod te komen.


Kleuters en eerste- en tweedeklassers zullen langere schooldagen gaan maken. Overvragen we het jonge kind hiermee?

De kleuterleidsters en leerkrachten zullen zorgdragen voor een dagprogramma dat ademend is en genoeg ruimte biedt voor rust, ontspanning en spel. In de kleuterklas zal het dagprogramma blijven zoals het nu is, waarbij voor elk onderdeel meer tijd wordt genomen.


Welke consequenties heeft de roosterwijziging voor mijn contract met de BSO?

Veel gezinnen maken gebruik van een naschoolse opvang. Zij staan positief tegenover het plan en zullen de kinderen aansluitend om 14.00 uur ophalen. Voor sommigen van jullie houdt deze roosterwijziging in dat je kind meer of minder uren verblijft op de BSO. De kinderopvang is hiervoor aanspreekpunt om uitleg te geven aan ouders met specifieke vragen over de kosten van de BSO, ook gerelateerd aan het inkomen en de belastingteruggaaf.


We hopen jullie hiermee op een goede wijze te hebben geïnformeerd en we kijken uit jullie hierover te spreken op de informatieavond. De leerkrachten, de MR en de medewerkers van de Wonderberk zullen hierbij aanwezig zijn.


Omdat het voor ons belangrijk is dat zoveel mogelijk ouders bij dit vraagstuk betrokken zijn, hopen we op een grote opkomst.


Driekoningenspel

De ouders en leerkrachten van Vrijeschool Kennemerland en Vrijeschool Kleverpark zullen in het teken van de driekoningendag het Driekoningenspel ten toneel brengen!


Het Driekoningenspel is een spel dat gaat over de strijd tussen licht en donker. Tijdens hun gezamenlijke zoektocht naar het pasgeboren Koningskind komen de drie koningen in contact met Herodes. Een tiran die door middel van angst regeert. Wat zullen de driekoningen doen? Hoe zal het met Josef, Maria en kleine Jezus aflopen?


De leerlingen van klas 4 en 5 zullen het spel onder schooltijd gaan bekijken.


Op donderdag 11 januari om 19.30 uur is de opvoering voor de kinderen van klas 6 van beider locaties en voor de ouders van onze scholen. Er is dan echter geen plek in de zaal voor kinderen uit andere klassen. Het spel wordt opgevoerd in de gymzaal van Vrije School Kennemerland.


We nodigen van harte de leerlingen en ouders uit om het spannende mirakelspel te komen kijken.

Nieuwe boeken


De Kinderboekenweek was een succes: voorlezen, voorleeswedstrijd, ontwerp-je-eigen-boek-omslag, speurtocht....het bruiste in de school. Ook hebben veel ouders weer een boek gekocht bij de Kennemer Boekhandel, waarmee we een mooi bedrag hebben opgespaard. Hiervan hebben we weer prachtige boeken aangeschaft.


De bieb-ouders hebben de bieb opgeschoond: oude, ouderwetse, beschadigde boeken zijn verwijderd. Het bleek dat de kast van klas 2 wat karig werd, dus de focus voor het aanschaffen van de nieuwe boeken lag deze keer hierop.


Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage door het kopen van een boek tijdens de Kinderboekenweek bij de Kennemer Boekhandel, die we ook bedanken om deze actie mogelijk te maken.


Boeken donaties

Hebben jullie bij het opruimen thuis mooie boeken over die misschien nog een fijn plekje in onze bibliotheek verdienen? Neem eerst even contact op met onze biebouders:

Caroline Schaberg (Carolineschaberg@gmail.com( of Michelle Spil (mcspil79@gmail.com)


Op tijd komen

Het gebeurt ons allemaal weleens: te laat komen.

Onverhoopt of wegens een afspraak, ook van te laat komen is de school verplicht om een notitie te maken voor de leerplichtambtenaar.

Belangrijker nog: gezamenlijk de dag starten is van grote pedagogische waarde voor de kinderen en de klas. We willen jullie vragen om daar zorgvuldig mee om te gaan.

Komt je te laat wegens een afspraak? Dit kan je al in de dagen ervoor in de klasbordapp zetten bij absenties.


Buren en overlast

De buren tegenover de ingang van klas 1,2 en 3 ondervinden momenteel weer overlast van geparkeerde fietsen en wachtende ouders naast of voor hun huis. Zij houden kantoor aan huis. Fijn als jullie aan onze kant van de straat willen parkeren en wachten.


Praktische zaken


Klasbord-app: doe de check!

De Klasbord-app is ons dagelijkse communicatiekanaal. In de app regel je onder andere de volgende zaken:

 • Absentiemeldingen
 • Intekenen voor oudergesprekken en activiteiten in de klas

 • Berichten van en naar de leerkracht

 • Privacy-voorkeuren

Ook vind je via de app de schoolagenda met daarin alle belangrijke data en handige links naar o.a. verlofaanvragen en de nieuwsbrief.


Zo aan het begin van het schooljaar is het goed om te checken dat de meldingen in de app aanstaan. Ouders kunnen dit zelf naar wens instellen. Ook vragen we ouders om de privacy-voorkeuren in te stellen of indien nodig bij te werken zowel voor de kinderen als voor hunzelf. Dit helpt ons om als school verantwoord om te gaan met de privacy van kinderen en ouders.


Opvang

De verschillende opvangorganisaties zijn zoveel mogelijk geïnformeerd over onze studiedagen en andere uitzonderingen voor komend jaar. Voor de vakantie kregen jullie deze in het overzicht belangrijke data al toegestuurd. Zij kunnen echter niet alles opvangen. Denk je eraan om tijdig met de betrokken opvang-organisatie te overleggen over het ophalen c.q. opvangen van je kind(eren)?


Vakantierooster en studiedagen 2023-2024


Vakanties

Kerstvakantie:zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie:zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024
Paasvakantie: vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie:zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024
(Hemelvaart valt in de meivakantie!)
Pinksteren:  zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei 2024
Zomervakantie:  zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen


Vrijdag 22 decembergeen les
Maandag 24 juni t/m vrijdag 28 junigeen les

Snelkoppelingen