Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 18-01-2024Nieuw

Nieuwsbrief januari 2023-2024

Agenda


Dinsdag 6 februariinformatieavond gelijke tijdenrooster
20.00 uur -21.30 uur
vrijdag 9 februari Carnaval
les tot 13.00 uur 
ouderenquête gelijke tijdenrooster 
Zaterdag 17 februari t/m
zondag 25 februari
Voorjaarsvakantie
vrijdag 22 maart Palm Pasen
Woensdag 27 maartPaasfeest kleuters
Donderdag 28 maartPasen Les tot 13.00 uur 
vrijdag 29 maart t/m
maandag 1 april 
Paasvakantie 


In deze nieuwsbrief

 • Van de directie
 • Gezonde traktaties
 • Broertjes/zusjes aanmelden
 • Praktische zaken
 • Ingekomen stukken
 • Vakanties en studiedagen
 • Snelkoppelingen


De kinderen hebben veel zin in winter. Zodra er een hagelbui lost barst of sneeuw uit de lucht dwarrelt, zijn ze verrukt en willen ze direct naar buiten. En terecht natuurlijk.

Het nieuwe jaar is nog vers, het is pas onze tweede schoolweek, de donkere dagen liggen achter ons. Vanaf Sint Maarten steeds meer naar binnen, vanaf Driekoningen gaan we weer meer naar buiten toe. Balthasar, Melchior en Caspar leven ons voor dat we onze eigen lichtdrager zijn. De koningen uit het Driekoningenspel dat klas 4,5 en 6 vorige week hebben gezien en wat de kleuters nog dagelijks in hun klas spelen.

En zo gaan we richting Maria Lichtmis, 2 februari. Nog een keer alle liedjes zingen vanaf Sint Maarten tot nu, de laatste restjes van de kaarsen opbranden en dan op naar Carnaval.

Hartelijke groet,

Lia

Gezonde traktaties


Fijn als jullie de kinderen een gezonde traktatie meegeven met zo min mogelijk verpakkingsmateriaal.


Broertjes en zusjes aanmelden


In Haarlem geldt een centrale aanmeldingsbeleid voor kinderen die nog vier jaar moeten worden en voor het eerst naar de basisschool gaan. Ook wanneer de grote broers en zussen al bij ons naar school gaan, dienen de ouders de kinderen via de gemeente aan te

melden. De broertjes en zusjes hebben voorrang in de loting.


Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021 hebben rond 1 november vorig jaar brochure en het aanmeldformulier van de gemeente ontvangen.


Willen ouders eraan denken om het gemeentelijke aanmeldformulier zo snel mogelijk bij de administratie ingeleverd wordt? Zo hebben we alle broertjes en zusjes in beeld voor het schooljaar 2024-2025 en kunnen we zorgen voor voldoende plek voor alle kinderen.


Praktische zaken


Klasbord-app: doe de check!

De Klasbord-app is ons dagelijkse communicatiekanaal. In de app regel je onder andere de volgende zaken:

 • Absentiemeldingen
 • Intekenen voor oudergesprekken en activiteiten in de klas

 • Berichten van en naar de leerkracht

 • Privacy-voorkeuren

Ook vind je via de app de schoolagenda met daarin alle belangrijke data en handige links naar o.a. verlofaanvragen en de nieuwsbrief.


Zo aan het begin van het schooljaar is het goed om te checken dat de meldingen in de app aanstaan. Ouders kunnen dit zelf naar wens instellen. Ook vragen we ouders om de privacy-voorkeuren in te stellen of indien nodig bij te werken zowel voor de kinderen als voor hunzelf. Dit helpt ons om als school verantwoord om te gaan met de privacy van kinderen en ouders.


Opvang

De verschillende opvangorganisaties zijn zoveel mogelijk geïnformeerd over onze studiedagen en andere uitzonderingen voor komend jaar. Voor de vakantie kregen jullie deze in het overzicht belangrijke data al toegestuurd. Zij kunnen echter niet alles opvangen. Denk je eraan om tijdig met de betrokken opvang-organisatie te overleggen over het ophalen c.q. opvangen van je kind(eren)?


Ingekomen stukken


Samenvatting vergadering GMR van Stichting Vrijescholen Ithaka

Datum: maandag 4 december 2023

Tijd: 19:30 – 21:30 uur

Locatie: Stafbureau Ithaka, Haarlem

Voorzitter: Marcel Zonneveld (ouder VS Castricum)

Bereikbaar via e-mail: gmr.voorzitter@vsithaka.nl


Op de agenda van de GMR vergadering van maandag 4 december 2023 stond alleen de bespreking van de meerjarenbegroting van de stichting Ithaka. De auditcommissie (financiële werkgroep) vanuit de GMR heeft intensief overleg gehad met de medewerker Finance en van het stafbureau en de bestuurder. Vanuit daar is een advies geschreven voor de RvT. In de begroting zijn de cijfers van VS Amersfoort ook al meegenomen, aangezien de fusie per 1 januari 2024 ingaat.

In de vergadering geven de auditcommissie, de bestuurder en medewerker Finance uitleg over de totstandkoming van de meerjarenbegroting 2024 – 2027. Voor 2024-2025 is een sluitende begroting, 2026-2027 heeft een klein negatief resultaat.

De auditcommissie is zeer positief over het proces hoe de begroting tot stand is gekomen en geeft een positief advies mee aan de RvT.


Vakantierooster en studiedagen 2023-2024


Vakanties

Voorjaarsvakantie:zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024
Paasvakantie: vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie:zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024
(Hemelvaart valt in de meivakantie!)
Pinksteren:  zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei 2024
Zomervakantie:  zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen


Maandag 24 juni t/m vrijdag 28 junigeen les

Snelkoppelingen