Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 13-06-2024Nieuw

Nieuwsbrief juni 2023/2024

Agenda


Vrijdag 21 juniZomerfeest, les tot 13.00 uur
16.30 feest op Beeckenstijn
Maandag 24 juni t/m
vrijdag 28 juni
Studiedagen, geen les
Donderdag 18 juli Laatste schooldag kleuters
Alle klassen les tot 13.00 uur
Vrijdag 19 juliLaatste schooldag klas 1 t/m 6, les tot 11.00 uur 
Zaterdag 20 juli t/m
zondag 1 september 
Zomervakantie 
Maandag 2 septemberEerste schooldag, klas 1 t/m 6 start 8.30 uur
De kleuters starten deze dag om 9.30 uur 


In deze nieuwsbrief

 • Van de directie
 • Formatie 2024/2025
 • Midzomerfeest
 • Gelijke tijdenrooster
 • Huisvesting
 • Kijkje in Klas 3
 • Ouderavond Klas 1 2024/2025
 • Cadeautip juf/meester
 • Praktische zaken (beeldmateriaal en absentie)
 • Ingekomen stukken (MR)
 • Vakanties en studiedagen
 • Snelkoppelingen

Het eind van het schooljaar nadert met rappe schreden.

Het is altijd een opluchting als de formatie rond is, maar dat heb ik via Klasbord vorige week al met jullie gedeeld. In deze nieuwsbrief vinden jullie nogmaals het schrijven van de bestuurder rondom mijn vertrek.

Op dit moment van schrijven klinkt er beneden muziek en wordt er geoefend met de dansjes voor het zomerfeest. Muziekouders wat heerlijk dat jullie dat jullie dit voor ons verzorgen.

21 juni gaan we ons eerste zomerfeest vieren met zang, dans, spel, bloemen in het haar en lekkers om te eten. Het wordt een feest voor iedereen, kleuters tot en met klas 6.

We sluiten het feest af met het vuur waar klas 6 overheen gaat springen, symbool voor de stap naar de nieuwe school en de afsluiting van hun lagere schooltijd.

De week daarop hebben we een studieweek en zijn de kinderen vrij.

Wij gaan ons in die week verder verdiepen over de invulling van het gelijke tijdenrooster.

Samen met de leerkrachten van de Lindeboom zijn we al van start gegaan hoe we invulling gaan geven aan het curriculum, daarover vinden jullie hieronder een verslag van Coen, leerkracht Lindeboom en Janne.

Daarnaast gaan we de toetsresultaten analyseren, het nieuwe jaar in grote lijnen voorbereiden en laten we ons verrassen tijdens ons teamuitje.

Tijdens de laatste koffieochtend vanochtend hebben we gesproken over het naderende feest en het gemis van het Pinksterfeest, het naderende afscheid van Dide en mij, het waarborgen van de doorgaande lijn in de school en de plannen voor volgend schooljaar.

Hartelijke groet,


Lia

Formatie 2024/2025


Kleuters

 • Kleuters Nienke ma t/m wo en Astrid do en vrij
 • Kleuters Emma ma t/m wo en Annelotte do en vrij
 • Kleuters Machteld, ma t/m do en Klaudia, vrij

Klas 1 tot en met 6

 • Klas 1 Maartje Oremus ma t/m do periodetijd en Margriet do en vrij
 • Klas 2 Simone ma en di en Gwenn wo t/m vrij
 • Klas 3 Janne en Edith
 • Klas 4 Linda
 • Klas 5 Leon di t/m do en Milan ma en vrij

Midzomerfeest

Sint Jan, Sint Jan, Sint Jan die komt er an!


Wij willen naar buiten, de vakantie lokt, de natuur biedt een geweldige overvloed, dan nadert de Midzomernacht, de nacht van 23 op 24 juni. De zon staat hoog aan de hemel en bereidt zich voor op de terugtocht. Nog één korte, lichte nacht en het keerpunt is gekomen. Johannes de Doper, Sint Jan, werd een half jaar eerder dan Jezus geboren, namelijk op 24 juni. Hij is de grote voorbereider geweest, die met zijn krachtig woord tot de mensen sprak, “Komt tot inkeer”, zo sprak Johannes. Je kunt niet altijd blijven groeien, bloeien en zorgeloos genieten. Er komt een moment dat deze krachten omgewend moeten worden, naar binnen gericht, teruggehouden dienen te worden. Wees niet te snel in je oordeel, laat de warmte je hoofd niet verhitten. Kortom, St. Janstijd is opletten geblazen, verlies jezelf niet.


Waar: Landgoed Beeckestijn

Wanneer: vrijdag 21 juni


De Inloop is om 16.30 uur

Start optocht 17.00 uur


Iedereen draagt een vrolijke bloemenkrans naar eigen invulling en creativiteit. Elke klas gaat gekleed in een eigen kleur. Kleuters: wit, klas 1: rood, klas 2: oranje, Klas 3: geel, Klas 4: groen, Klas 5: blauw, Klas 6: paars. Voor elke klas is er een vlag ontworpen in de kleur van de kleding.


Bij aankomst verzamelen we bij de gekleurde vlaggen overeenkomstig met de kleur van de kleding van de klas. De ouders staan om de grote kring klassen heen. Wij verzamelen per kleur in een grote kring om de midzomerboom. De picknickmanden blijven nog even gesloten.


In het midden van het grote veld staat de midzomerboom waar we met de hele gemeenschap omheen gaan dansen. De kleuterklassen luiden dit in door in optocht met bloemenbogen naar de midzomerboom te lopen. Onder de bogen lopen de aarde, zon en maan (verbeeld door 3 oudste kleuters per klas). De oudste kleuters zetten dan de dans in. De ceremoniemeester zal met de vlaggen rondlopen en aangeven welke klas er steeds aan de beurt is.


Na het dansen laten we vredesduiven op, in de hoop op vrede en verzoening in de wereld. Daarna is het tijd om te picknicken, waarbij je elkaar kunt ontmoeten en je vrij bent om je lekkere hapjes met elkaar te delen. Hierin kunnen verschillende keukens van verschillende culturen elkaar ontmoeten.


Om 18.30 uur neemt de ceremoniemeester ons al zingend mee, achter de muziek aan. Op het vuurveld zingen wij samen een aantal liederen. Daarna zal de zesde klas over het vuur springen. (Let op, doe geen synthetische kleding of slippers aan.) 19.00 uur sluiten wij samen af.


Met de buitenplaatsbeheerders van Beeckenstijn en het team zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Er mogen geen kinderen bij de vijver komen, de kinderen blijven op het veld.

- De bomen en struiken laten wij met rust. Wij blijven op het veld en op het pad.

- De plek laten wij schoon achter.


Wij vertrouwen erop dat ouders zelf verantwoordelijkheid nemen voor het naleven van deze afspraken.


Wij verheugen ons op dit samen zijn.


Warme Midzomergroet, Team Kleverpark.

Gelijke tijdenrooster


Naar aanleiding van het gelijke-tijden-rooster zijn de lerarenteams van VS Kleverpark en De Lindeboom donderdag 16 mei samengekomen om met elkaar te sparren over de invulling daarvan. De leraren van hetzelfde jaar, zaten bij elkaar en die werden aangevuld met vakdocenten en zij-instromers. We inventariseerden welke periodes in het leerjaar gegeven worden, welke (kunst)vakken aan bod komen en we keken naar de richtlijnen van onderwijstijd per vak. Vervolgens gingen aan de slag met de vraag hoe dit in het nieuwe rooster past.

Na deze inventarisatie konden we gaan puzzelen. Sommige klassen krijgen tijd erbij, terwijl andere klassen minder lestijd per week hebben. In elk jaar liggen dus kansen en knelpunten. Deze knelpunten hebben we geprobeerd zo goed mogelijk te lokaliseren. Dat leverde in de groepjes leuke gesprekken op. Waar nemen we wellicht te veel tijd voor? Doen we dingen dubbel? Hoe kunnen we compacter werken zonder te gaan haasten en hoe zorgen we dat we vrijeschool-onderwijs niet tekort doen? Kunnen er vakken verplaatst worden?

In juni staat een volgende bijeenkomst op het programma, waarin we proberen de kansen van het nieuwe rooster te benutten en de knelpunten te ondervangen.


Coen Gaalman (de Lindeboom) en Janne Kluft (Kleverpark)

Huisvesting

Sinds de oprichting van onze school, wat alweer bijna dertien jaar geleden is, zijn wij gehuisvest in ons karakteristieke gebouw uit het jaar 1904. Al meer dan een eeuw bruist het gebouw van onderwijs en creativiteit. Echter, gezien de leeftijd van het gebouw, de technische staat en de wens om het gebouw conform de huidige standaarden te verduurzamen, is ons schoolgebouw toe aan een opknapbeurt.

Een lange tijd hing nog in de lucht of Vrije School De Lindeboom en Vrije School Kleverpark samen op de Korte Verspronckweg in een nieuw schoolgebouw zouden komen. Na diverse stappen te hebben ondernomen met beide scholen, de gemeente en ICSadviseurs is inmiddels helder geworden dat dit niet gaat gebeuren. De gemeente heeft besloten dat er op onze school een vernieuwbouwing plaats zal gaan vinden. Vrije School De Lindeboom krijgt een nieuw gebouw op het huidige terrein. De komende periode moeten er nog veel stappen gezet worden voordat de vernieuwbouwing gerealiseerd zal worden, maar het besluit zoals hierboven beschreven is genomen.


Het afgelopen schooljaar hebben een aantal leerkrachten in samenwerking met ICS een werkgroep gevormd, waarbinnen is onderzocht welke aanpassingen gedaan moeten worden opdat het weer voor minimaal 40 jaar kan dienen als schoolgebouw. Het gebouw biedt een aantal uitdagingen, maar kent ook veel voordelen. De werkgroep heeft kunnen concluderen dat we met een aantal aanpassingen er een mooi gebouw van kunnen gaan maken waar we met liefde ons onderwijs kunnen gaan verzorgen.

Hoewel het traject een lange boog kent en er nog veel onduidelijk is, is nu dus zeker dat wij als Vrije School Kleverpark een enkelstromige school blijven, gehuisvest in ons eigen gebouw. Op welke termijn de vernieuwbouwing plaats gaat vinden is nog niet duidelijk. Ook de duur van de vernieuwbouwing is nog niet helder. In afwachting van de gemeente zullen de volgende stappen gezet worden, waarbij wij jullie vanaf nu uiteraard per stap op de hoogte zullen brengen.

Een kijkje in klas 3


Klas 3 heeft periode ambachten. Er kwam een pottenbakker met een draaischijf in de klas. We maakten allemaal een potje en deden er verslag van in ons periodeschrift.

We behandelden nog veel meer ambachten en schreven er ook in het Engels over. We leerden een Engelse zin waarin alle letters van het alfabet staan: The quick brown fox jumps over the lazy dog.We maakten sockmonkeys. En ook nog citotoets waar juf trots op was. En van juf Joke leerden we een volksdans uit Roemenië

Ouderavond klas 1 schooljaar 2024-2025


Beste ouders,


Na de zomer starten Margriet en ik met klas 1. Wij zien ernaar uit en om kennis met elkaar te maken. Wij willen jullie hiervoor uitnodigen op woensdag 3 juli om 19.30 uur.


Met vriendelijke groet,

Maartje Oremus

Cadeautip juf/meester


De juf, meester, stagiair of iemand anders op school bedanken? Geef een Kennemer Boekenbon! Kennemer Boekhandel, kleverparkweg 3, heeft speciale school-tegoedbonnen voor kleine bedragen. De juffen en meesters kunnen deze opsparen en in de boekhandel uitgeven aan een mooi boek voor in de klas! Zo is je cadeautje altijd raak, want wie houdt er nu niet van een mooi nieuw verhaal? Verkrijgbaar met diverse teksten en elk bedrag naar keuze, de bonnen zijn 2 jaar geldig en alleen inwisselbaar bij Kennemer Boekhandel (Kleverparkweg 3). Ook leuk als traktatie voor een verjaardag, of een andere speciale gelegenheid.

Praktische zaken

Akkoord beeldmateriaal

We willen u eraan herinneren dat u te allen tijde de voorkeuren voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) kunt bijwerken. Dit omvat foto's en video's die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt en mogelijk worden gedeeld op onze website, sociale mediakanalen, in nieuwsbrieven of andere publicaties.

Het is voor ons van groot belang om uw wensen en privacy te respecteren. Daarom vragen we u vriendelijk om, indien u uw voorkeuren wilt wijzigen, dit aan te geven bij de administratie en in Klasbord.


Absentie

Graag ontvangen wij dagelijks de absent meldingen van uw kind voor 9 uur in onze klasbord app. Zo weten wij of alle kinderen die zelfstandig naar school komen veilig zijn aangekomen.

Ingekomen stukken

Bericht van de MR

18 april j.l. is er vanuit de MR een brief gestuurd naar aanleiding van de instemming met het besluit voor de overstap naar het gelijke tijdenrooster. Op woensdag 15 mei was er gelegenheid om nogmaals met de MR te spreken naar aanleiding van deze instemming. De oudergeleding Kleverpark/ Lindeboom heeft op de Kleverpark gezamenlijk een goed gesprek gevoerd met een aantal betrokken ouders. Zowel inhoudelijke punten als vragen over het proces van de besluitvorming kwamen aan bod.

Een aantal ouders verzocht ons om inzage in de resultaten van de peiling. Bij deze geven wij gehoor aan dit verzoek. In verband met privacy kunnen alleen de percentages worden gedeeld en niet de gegeven onderbouwing.

Graag benadrukken we dat de oudergeleding MR Kleverpark/Lindeboom niet alleen heeft gekeken naar de getalsmatige uitkomst van de peiling, maar juist met name naar de onderbouwing hiervan. Zie ook de eerdergenoemde brief.

De resultaat van de peiling is per locatie als volgt:


Kleverpark

Respons: 84,3%


Lindeboom

Respons: 77,8%


Daarnaast willen wij nogmaals benadrukken dat wij de komende tijd de belangen van alle ouders willen blijven vertegenwoordigen. Dat betekent dat wij steeds in gesprek blijven met de directie over de invoering van het gelijke tijdenrooster en de gevolgen hiervan voor alle leerlingen.


Met vriendelijke groet,

Oudergeleding MR Kleverpark/Lindeboom

Bericht van de MR voorzitter


Beste ouders

Bij deze laat ik weten dat ik mijn taak als voorzitter van de MR neerleg.

Na meer dan 12 jaar MR-lid is het tijd voor een volgende collega om de belangen van de leerkrachten te behartigen.

De MR is in de loop van de jaren best veranderd. Het begon als een gemoedelijk clubje. Later werd het professioneler. Soms was het wat te rechtlijnig en nu is er een mooie balans gevonden in de vergaderingen.

Doordat het bestuur ook veel bekwamer is geworden, zijn de aangeleverde stukken fijn in orde. De vergaderingen lopen nu constructief en we werken goed samen met de Lindenboom.

Hartelijke groeten

Janne Kluft

Vakantierooster en studiedagen 2023-2024


Vakanties

Pinksteren:  zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei 2024
Zomervakantie:  zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen


Maandag 24 juni t/m vrijdag 28 junigeen les

Snelkoppelingen