Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 16-05-2024Nieuw

Nieuwsbrief mei 2023/2024

Agenda


Zaterdag 18 mei t/m
maandag 20 mei
Pinksteren
Donderdag 13 juni Koffieochtend met de directie, 8.30 uur
Vrijdag 21 juniZomerfeest, les tot 13.00 uur
16.30 feest op Beeckenstijn
Maandag 24 juni t/m
vrijdag 28 juni
Studiedagen, geen les
Donderdag 18 juli Laatste schooldag kleuters
Alle klassen les tot 13.00 uur
Vrijdag 19 juliLaatste schooldag klas 1 t/m 6, les tot 11.00 uur 
Zaterdag 20 juli t/m
zondag 1 september 
Zomervakantie 


In deze nieuwsbrief

  • Van de directie
  • Tevredenheidsonderzoeken
  • Schooltijden
  • Oproep Bieb-ouders
  • VS Haarlem League 2024
  • Praktische zaken
  • Ingekomen stukken
  • Vakanties en studiedagen
  • Snelkoppelingen

We zijn gestart met de laatste ‘etappe’ van het schooljaar, etappe klinkt zwaarder dan ik bedoel, maar nog 9,5 weken en de zomervakantie breekt aan.

Schoolreisjes, kamp, toneelstukken, zomerfeest, we mogen er allemaal nog van gaan genieten. Vandaag is klas 3 naar het Zuidermuseum in Enkhuizen.


Wij zijn bezig met plannen voor volgend schooljaar, evalueren van de jaarplannen van dit jaar, zoals EDI rekenen en burgerschap. Voorbereiden van het zomerfeest op 21 juni.

Er komt nog een toetsperiode aan en de formatie voor volgend schooljaar is in grote lijnen klaar, maar er moeten nog wat punten op de i.

Volgende nieuwsbrief of als de formatie eerder rond is, zal ik dat met jullie delen.


Hartelijke groet,


Lia

Schooltijden

Wij houden jullie graag op de hoogte van de voortgang rondom de overstap richting het gelijke tijdenrooster. Daarom hieronder twee mededelingen.

Gezamenlijk optrekken van de drie locaties
Als eerste willen wij nog een aanvulling geven op de brief omtrent het besluit, die in april naar alle ouders is verstuurd. Voorheen is gecommuniceerd dat wij samen optrekken met de drie locaties in Haarlem noord, te weten Vrije School Kennemerland, Vrije School De Lindeboom en Vrije School Kleverpark en dat hiervan enkel zou worden afgeweken bij zwaarwegende redenen. In maart heeft de MR van Vrije School Kennemerland niet ingestemd met de overstap naar het gelijke tijdenrooster. Omdat onder andere een positieve instemming van de MR nodig was om als school het besluit te kunnen nemen, kon een overstap naar het nieuwe weekrooster daar niet gerealiseerd worden. Omdat hierdoor het gezamenlijk optrekken niet meer mogelijk was, is ervoor gekozen om het besluit voor de locaties Lindeboom en Kleverpark wel door te laten gaan. In de toekomst zal waarschijnlijk opnieuw gekeken worden of de overstap daar alsnog gemaakt kan worden.

Voorbereidingen die binnen de school spelen

Samen met Vrije School De Lindeboom organiseren we de komende periode twee bijeenkomsten waarin we zullen onderzoeken hoe we het vrijeschoolcurriculum gaan inpassen in het nieuwe weekrooster. Dit geeft ons de kans om met een frisse blik naar ons curriculum te kijken en verbeteringen aan te brengen. Waarbij we graag willen vermelden dat de inhoud van ons curriculum natuurlijk blijft staan als een huis. Door samen op te trekken met De Lindeboom maken we gebruik van elkaars kennis en kunde, wat hopelijk leidt tot wederzijdse kruisbestuiving. Ook tijdens de studieweek van 24 t/m 28 juni besteden we als school zelfstandig aandacht aan de overstap en hopen zo voorbereid en wel na de zomervakantie van start te gaan met het nieuwe rooster. En ook daarna zullen we de verschillende facetten en geuite zorgen voortgekomen uit het onderzoek van het afgelopen jaar meenemen in onze monitoring.


Tevredenheidsonderzoek

Sociale veiligheidsbeleving en tevredenheid van de leerlingen

Ieder jaar nemen we in klas 4,5 en 6 een enquête afgenomen mbt de sociale veiligheidsbeleving en tevredenheid van de leerlingen.

Dit jaar via Vensters-vragenlijst. De sociale veiligheid is onderverdeeld in drie aspecten: welbevinden, ervaren van sociale veiligheid en aantasting van sociale veiligheid.

De resultaten zijn positief, de kinderen vinden het fijn in de klas, voelen zich veilig en er wordt weinig gepest.

We zijn blij met de resultaten, samen met jullie maken we onze school en ons onderwijs.

Ouder-tevredenheidsonderzoek

De respons was voldoende om het onderzoek als representatief te doen geleden. De ouders geven een zeer ruime voldoende voor het schoolklimaat, de omgang en de veiligheid. Ook het onderwijsleerproces krijgt een ruime voldoende. Hier zijn we als team heel blij mee.

Voldoende, maar lager gescoord is de tevredenheid over de informatie die jullie krijgen over je kind. Hier zullen we als team naar kijken. We willen graag verbeteren en jullie kunnen ons daarbij helpen.


Oproep Bieb-ouders

De kinderen van enkele van de huidige bieb-ouders zitten nu in de 6e klas en zij gaan ons dus verlaten. Daardoor is er ruimte voor 2 nieuwe ouders om het bieb-team te komen versterken. We zijn vooral op zoek naar mensen die op ma, di of do een kwartiertje (max half uur) naar de bieb kunnen komen, om boeken in de kast te zetten en beetje op te ruimen. Daarnaast zijn er af en toe grotere klussen, zoals zomerschoonmaak, oude boeken uit de kasten halen, inkoop nieuwe boeken, opnieuw indelen non-fictie kast, etc.


Michelle en Caroline zullen het aanspreekpunt blijven voor de bibliotheek en alles coördineren. Stuur een mail naar info@vskleverpark.nl om je aan te melden als bieb-ouder.


VS Haarlem League 2024

Na een succesvolle eerste editie van het Vrije school voetbaltoernooi voor klas 4 in 2023, stond er dit jaar een extra groot toernooi op de planning voor de klassen 4 en 5 van alle Vrije scholen in Haarlem. In de aanloop naar het toernooi werd er op veel scholen hard getraind en mooie spandoeken gemaakt. De teleurstelling dat het toernooi een week uitgesteld moest worden door het slechte weer, werd op dinsdag 23 april volledig goed gemaakt met een stralende zon en veel mooie, sportieve wedstrijden. De finale in klas 4 werd gespeeld tussen de Jaguars en de Fireshots, beide van de Engelandlaan. Na een gelijkspel werd besloten de cup aan beide teams te geven, dit tot groot verdriet van de teamleden zelf die het graag op penalty's wilden laten aankomen. Ook de klas 5 finale werd gespeeld tussen 2 teams uit dezelfde klas. Hier gingen de Redtetters FC met de cup terug naar Kleverpark.

Wat een mooie dag!!


Praktische zaken


Absentie

Graag ontvangen wij dagelijks de absent meldingen van uw kind voor 9 uur in onze klasbord app. Zo weten wij of alle kinderen die zelfstandig naar school komen veilig zijn aangekomen.


Ingekomen stukken


Vakantierooster en studiedagen 2023-2024


Vakanties

Pinksteren:  zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei 2024
Zomervakantie:  zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen


Maandag 24 juni t/m vrijdag 28 junigeen les

Snelkoppelingen