Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 11-04-2024Nieuw

Nieuwsbrief april 2023/2024

Agenda


Dinsdag 16 april VS Haarlem League 2024
Voetbaltoernooi klas 4 en 5
Maandag 22 en dinsdag 23 april Eindtoneel klas 6, 19.30 uur
VS Kennemerland
Zaterdag 27 april t/m
zondag 12 mei
Meivakantie incl. Hemelvaart
Zaterdag 18 mei t/m
maandag 20 mei
Pinksteren
Donderdag 13 juni Koffieochtend met de directie, 8.30 uur
Vrijdag 21 juniZomerfeest, les tot 13.00 uur
16.30 feest op Beeckenstijn
Maandag 24 juni t/m
vrijdag 28 juni
Studiedagen, geen les


In deze nieuwsbrief

 • Van de directie
 • Tevredenheidsonderzoeken
 • Verkeerssituatie
 • Schoolpleinvernieuwing
 • Zomerfeest
 • Praktische zaken
 • Ingekomen stukken
 • Vakanties en studiedagen
 • Snelkoppelingen

Het Paasfeest is alweer lang en breed achter de rug, maar ik wil jullie graag laten weten dat het een mooi feest was. Voor de kleuters werd Pasen gevierd in de duinen. Met eieren zoeken en poppenkast, met hulp van ouders en goed weer, was het echt een feestdag. Klas 6 heeft eieren versierd voor de andere klassen. Na een mooi verhaal verteld door Milan, meester klas 5, mocht er door elke klas eieren gezocht worden in de kweektuin. Op school stond voor klas 1,2 en 3 een rijk gedekte tafel klaar voor een feestelijke lunch en de kinderen van de hogere klassen hadden voor elkaar een lunch gemaakt.

En nu zijn de voorbereidingen in gang voor het laatste feest van het jaar, het zomerfeest, waar jullie verder in deze nieuwsbrief over kunnen lezen.

Saai is het op school niet vaak, momenteel worden toneelstukken geoefend door klas 1, 5 en 6. Kledingrekken, decorstukken en een druk bezette zaal boven.

Het eindtoneelstuk van klas 6 ‘De Rode Prinses’ wordt op 22 en 23 april uitgevoerd op Kennemerland vanwege de ruimte en nu is klas 5 aan het spelen ‘de tocht der Argonauten’.


Het verkeersexamen voor klas 5 komt eraan, eerst de theorie en daarna fietsend door de stad. Een voetbaltoernooi georganiseerd door de kinderen voor alle klassen 4 en 5 van de Haarlemse vrijebasisscholen staat binnenkort op de agenda. Vorig jaar was het een groot succes, dat smaakte naar meer.

De Griekse Olympiade in mei, ook voor alle 5de klassen van de Haarlemse vrijescholen is in voorbereiding. En de leerlingenraad heeft zich bezig gehouden met de invulling van de talentenmiddagen, waar klasdoorbrekend gewerkt gaat worden met kosteloos materiaal. Ondertussen zijn er uitjes naar de boerderij, de molen en lentewandelingen. Kortom, genoeg……..

Ik had jullie nieuws beloofd over de schooltijden, maar dat laat toch nog even op zich wachten. Volgende week meer.


Hartelijke groet,


Lia

Tevredenheidsonderzoek

Afgelopen week hebben alle ouders de link naar het tevredenheidsonderzoek ontvangen. We hopen dat zoveel mogelijk ouders deze zullen invullen om een goed beeld te krijgen.


Verkeerssituatie

Wij willen graag gaan onderzoeken hoe we de verkeerssituatie rondom school kunnen verbeteren. Daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met de gemeente Haarlem en VVN Veilige Schoolomgeving. Zij geven dit traject vorm, wat er als volgt uit komt te zien:

 • Op de maandag na de meivakantie ontvangen jullie een uitnodiging voor een korte ouderenquête.
 • Op dinsdag 4 juni organiseren we om 19.30 uur een bijeenkomst voor zowel ouders als buurtbewoners die willen meedenken en bijdragen aan dit onderwerp. Locatie: Vrijeschool Kleverpark in de vierde klas.
 • Naar aanleiding van de enquête en deze bijeenkomst stellen we een reeks nieuwe afspraken op.
 • In de week van 17 juni zullen we met de hele school deze afspraken in de praktijk brengen en evalueren.

Uw deelname en feedback in dit proces is van belang voor het slagen van het initiatief. Voordat de actieweek begint ontvangen jullie meer informatie hierover.

Schoolpleinvernieuwing

In het verleden klonken plannen rondom het vernieuwen van het schoolplein. Begin vorig schooljaar hebben alle onderbouwklassen geld ingezameld via een sponsorloop op de sportdag. Het compleet vernieuwen en vergroenen van het schoolplein is op de korte termijn (dit jaar of volgend schooljaar) nog niet mogelijk. Maar het ingezamelde geld willen we natuurlijk wel al graag aan een mooie bestemming toewijzen!

Daarom hebben we ervoor gekozen om een betonnen pingpongtafel aan te schaffen en het voetbalveld aan te passen, waarbij de huidige bankjes worden vervangen met kleine houten goals met daarachter houten palen die zullen dienen als ballenvangers. We kunnen nog geen concrete datum noemen waarop het plein wordt aangepakt, maar zal waarschijnlijk ergens in juni of de zomervakantie plaatsvinden.

Zomerfeest

Nu de dagen langer worden en het zonlicht dichterbij komt, willen wij jullie graag meenemen in ons plan om met elkaar het midzomerfeest te vieren. Vanuit de wens ons te verbinden met verschillende culturen, diversiteit en exclusiviteit zijn wij op zoek gegaan naar een vorm om gemeenschappelijk het midzomerfeest te vieren. Vanuit onze wereldse blik staan wij open voor bredere invulling van de jaarfeesten. Hierom hebben wij ervoor gekozen om Pinksteren en Sint Jan, de twee vurige jaarfeesten, met elkaar te laten versmelten tot een groot Midzomerfeest. De natuur ziet er dan uit als een hemelse plek en staat volop in bloei. Het is een groot feest van kleuters tot en met de 6e klas, leerkrachten en alle ouders. Elke klas gaat gekleed in een kleur van de regenboog. Kleuters wit, 1 rood, 2 oranje, 3 geel, 4 groen, 5 blauw, 6 paars/violet. 

De kleuterklassen luiden het feest in middels een optocht waarin zij de verbintenis tussen hemel en aarde uitbeelden (aarde, zon en maan.) Daarna doet elke klas een volksdans rond de boom met gekleurde linten.    

Bij aankomst verzamelen we bij de gekleurde vlaggen overeenkomstig met de kleur van de kleding van de klas. In het midden van het grote veld staat de meiboom waar we met de hele gemeenschap omheen gaan dansen. Na het dansen laten we vredesduiven op, in de hoop op vrede en verzoening in de wereld. Daarna is het tijd om te picknicken, waarbij je elkaar kunt ontmoeten en je vrij bent om je lekkere hapjes met elkaar te delen. Hierin kunnen verschillende keukens van verschillende culturen elkaar ontmoeten. Daarna verzamelen wij ons als afsluiting van het feest rond het vuur.  

Praktische informatie over het feest zal later volgen. Voor in de agenda: 

Beeckestijn, vrijdag 21 juni 16.30 uur – 19.00 uur.  

Praktische zaken


Absentie

Graag ontvangen wij dagelijks de absent meldingen van uw kind voor 9 uur in onze klasbord app. Zo weten wij of alle kinderen die zelfstandig naar school komen veilig zijn aangekomen.

Ingekomen stukken


Vakantierooster en studiedagen 2023-2024


Vakanties

Meivakantie:zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024
(Hemelvaart valt in de meivakantie!)
Pinksteren:  zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei 2024
Zomervakantie:  zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen


Maandag 24 juni t/m vrijdag 28 junigeen les

Snelkoppelingen