Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Basisschool Vrijeschool Kleverpark is een vrijeschool in Haarlem-Noord

Steken tellen is
ook rekenen.

Gepubliceerd op: 14-03-2024Nieuw

Nieuwsbrief maart 2023/2024

Agenda


vrijdag 22 maart Palm Pasen
Woensdag 27 maartPaasfeest kleuters
Donderdag 28 maartPasen Les tot 13.00 uur 
vrijdag 29 maart t/m
maandag 1 april 
Paasvakantie 
Zaterdag 27 april t/m
zondag 12 mei
Meivakantie incl. Hemelvaart


In deze nieuwsbrief

  • Van de directie
  • Tevredenheidsonderzoeken
  • Landingsplaats
  • Jeugdfonds check
  • Praktische zaken
  • Ingekomen stukken
  • Vakanties en studiedagen
  • Snelkoppelingen

De lente komt eraan!

Voorjaar, mooi woord, het klinkt een beetje als tussentijd, de overgang van binnen naar buiten.

En we gaan ook naar buiten want Palmpasen komt eraan.

Hier en daar wordt in de klas al gewerkt aan de Palmpaasstok. Bovenop komt de haan, het dier dat de nieuwe dag aankondigt, een buxustak symboliseert het eeuwig leven, want altijd groen.

De versierde eieren zijn het symbool van schoonheid en vruchtbaarheid.

En na de optocht….snoepen van de haan en de gedroogde vruchten.

En dan Pasen, gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.

Hartelijke groet,


Lia

Tevredenheidsonderzoeken en sociale veiligheidsmonitor


Elk jaar nemen wij een vragenlijst af bij de kinderen van klas 4,5 en 6. Wij gebruiken dit jaar hiervoor de vragenlijsten van Vensters. Zij bieden vragenlijsten voor leerling tevredenheid, sociale veiligheid, oudertevredenheid en medewerker tevredenheid in het onderwijs. Het onderzoek naar leerling tevredenheid en sociale veiligheid is van belang vanwege de wettelijke verplichtingen voor veiligheid op school sinds augustus 2015. Resultaten van het onderzoek naar sociale veiligheid kunnen direct worden doorgestuurd naar de Inspectie van het Onderwijs na de verwerking. Eind maart zullen wij deze vragenlijsten afnemen.

Het oudertevredenheidsonderzoek is voor mij en het team waardevol. Daarom zal in april ook een vragenlijst naar de ouders worden gestuurd. Tegelijk zal ook een medewerker tevredenheidsvragenlijst uitgestuurd worden.


Ik hoop natuurlijk dat kinderen met plezier naar school komen, dat leerkrachten graag werken op de Vrijeschool Kleverpark en dat ouders tevreden zijn want daar werkt het team immers hard voor.

Kom dan naar een van de landingsplaatsen in Haarlem of Ouddorp!


Om te onderzoeken of het vrijeschoolonderwijs echt bij jou past, nodigen we je van harte uit op een van onze landingsplaatsen. Hier maak je kennis met ons onderwijs en lichten we de trajecten toe die we bieden aan bevoegde én onbevoegde leerkrachten.


Er wordt verteld over het werken op de Vrijeschool en de mogelijkheid om een SOLstudent te worden. SOL staat voor Samen Opleidend Leren. We bieden in samenwerking met de pabo in Leiden stageplaatsen en scholing aan. Er wordt een stukje praktijk ervaren en er wordt vertelt over opleidingsmogelijkheden.


De landingsplaatsen worden gehouden op woensdagmiddag 20 maart 2024 in Haarlem op de Vrije School Kleverpark en op woensdagmiddag 27 maart in Oudorp op De Sterrenzanger. aanmelden kan via personeelsadministratie@vsithaka.nl


Praktische zaken


Absentie

Graag ontvangen wij dagelijks de absent meldingen van uw kind voor 9 uur in onze klasbord app. Zo weten wij of alle kinderen die zelfstandig naar school komen veilig zijn aangekomen.


Ingekomen stukken


Vakantierooster en studiedagen 2023-2024


Vakanties

Paasvakantie: vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie:zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024
(Hemelvaart valt in de meivakantie!)
Pinksteren:  zaterdag 18 mei t/m maandag 20 mei 2024
Zomervakantie:  zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen


Maandag 24 juni t/m vrijdag 28 junigeen les

Snelkoppelingen